Publisert 3. mars, 2014

Prosjekt Mellom Alle Stoler (MAS) – Oslo

Oppdragsgiver er Helse- og omsorgsdepartementet som har delegert oppgaven videre til Helsedirektoratet. MAS-prosjektets første oppdragsbrev er av 01.04.2011.

Den overordende prosjektplanen for «Mellom alle stoler»-et pilotprosjekt for utilregnelige lovbrytere som begår vedvarende og særlig samfunnsskadelig eller plagsom kriminalitet, er utarbeidet av Helsedirektoratet. Denne er senere revidert og/eller justert en rekke ganger, siste gang januar 2014. Denne prosjektplanen danner grunnlaget for prosjektplan for MAS-Oslo.

I tillegg er det utarbeidet en egen samarbeidsavtale mellom Politidirektoratet (POD) og Helsedirektoratet (Hdir).

Til nedlasting:

Sist oppdatert den 3. March 2014 av Frank Kidder