Publisert 17. mars, 2014

Review: Terapi til pedofile gir ingen effekt

Effekten er lik null av psykologisk behandling når vi sammenligner seksuelle overgripere som forgriper seg mot barn på nytt med en kontrollgruppe som ikke har fått behandling

Aftenposten: Vi vet lite om gruppen som ikke forgriper seg mot barn, men som er seksuelt tiltrukket av dem. Virksom terapi kan kanskje stoppe noen fra å bli overgriper, mener psykologspesialist Pål Grøndahl.

Forskning gir ikke støtte for at psykologisk behandling reduserer antall tilbakefall hos overgripere mot barn. Det fastslår en norsk studie som nylig ble publisert på nettstedet til tidsskriftet Trauma, Violence, & Abuse. Helsedirektoratet er oppdragsgiver for studien, som analyserer internasjonal forskning på området ut fra strenge kvalitetskriterier

Les mer om publikasjonen her

Les hele artikkelen i Aftenposten

Sist oppdatert den 17. March 2014 av Christian Lauvrud