Publisert 19. desember, 2013

Er taushetsplikten hellig?

«Det er underlig at personer med grov sykdoms- og voldshistorikk gis fulle rettigheter om taushet, samtidig som dette kan sette andre mennesker i fare» skriver PhD Pål Grøndahl i sin kronikk i Aftenposten

Aftenposten: Etter et besøk hos psykologen eller legen forventer du at samtalens innhold blir mellom dere. Ingen andre skal vite hva dere snakket om hvis du ikke ønsker det – heller ikke nær familie.

Helsepersonells taushetsplikt er avgjørende for tillit mellom behandler og pasient. Men noen ganger er taushetsplikt til fare for andres sikkerhet og ugunstig for pasienten. En kjettersk mening, vil mange si. Derfor bør et slikt standpunkt begrunnes nærmere

Les hele kronikken til Pål Grøndahl hos aftenposten.no og også  Aftenpostens omtale av saken.

Sist oppdatert den 19. December 2013 av Christian Lauvrud