Publisert 13. januar, 2014

Voldtekstmyter blant dommere

Voldtektsmyter og kjønnssjåvinisme blant norske lekdommere og fagdommere

Dommeres stereotypisk oppfatninger av kvinner og av ofre for voldtekt kan ha betydning for deres vurdering av et offers troverdighet, ansvar og skyld under en rettsak. En studie fra NTNU, med blant annet Kirsten Rasmussen, ser på sjåvinistiske oppfatninger om kvinner og såkalte voldtektsmyter blant lekdommere og fagdommere i Norge. Studien er publisert i Tidskriftet for Norsk Psykologforening

Studien fant at både fagdommere og lekdommere i liten grad hadde stereotypiske og feilaktige oppfatninger om voldtekt sammenliknet med et utvalg fra befolkningen generelt. 

Spesielt mannlige fagdommere hadde lavere aksept for slike myter enn en representativ referansegruppe, men de eldste dommerne rapporterte mer aksept enn de yngre.

Mannlige dommere rapporterte gjennomgående mer kjønnssjåvinistiske holdninger enn kvinnelige dommere, og kjønnssjåvinisme viste seg å være sterkt relatert til aksept av voldtektsmyter.

Studien er omtalt i både Bergens Tidende og Aftenposten

Sist oppdatert den 13. January 2014 av Christian Lauvrud