Bilde bok psykiske lidelser i fengsel av marianne teigland
Ny fagbok om psykiske lidelser i fengsel

Forekomsten av psykiske lidelser er høy blant fengselsinnsatte. Psykiske lidelser kombinert med frihetsberøvelse innebærer særskilte utfordringer for den innsatte og for hjelperen. Boken gir en oversikt over psykiske lidelser i fengsel, og en innføring i helsefremmende og kriminalitetsforebyggende arbeid med innsatte.

Bilde Rappport 5/2021 Ukom
Rapport og webinar: Drap begått i psykotisk tilstand

Onsdag 15. desember kl.10.00 legger Ukom fram rapporten «Hva kan vi lære etter et drap begått i psykotisk tilstand? Helsehjelp og samfunnsvern for pasienter med psykose og økt voldsrisiko». Webinaret sendes på facebook og er gratis. Rapporten kan lastes ned som PDF.

Webinar: Høyrisikoprosjektet

Statsforvalteren i Trøndelag og Sifer Midt inviterer til erfaringsdeling 9. mars 2022

DIMENSIONS konferanse/webseminar

Konferansen vil belyse forholdet mellom psykiske lidelser og strafferetten fra et
juridisk, filosofisk og psykiatrisk perspektiv.

NERS og Barneombudet arrangerer webseminar

Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet arrangerer i desember et webinar rettet mot leger og psykologer i barnefeltet med interesse for rettspsykiatri

Bilde Maria Hessen Jacobsen og Randi Rosenqvist
Rettssikkerhetsprisen 2021

Rettssikkerhetsprisen for 2021 tildeles
Maria Hessen Jacobsen og Randi Rosenqvist for sin utrettelige og årelange innsats for å ivareta rettssikkerheten til og bedre soningsforholdene for de innsatte i norske fengsler.

Sikkerhetsbygget
Sikkerhetsbygget offisielt åpnet

Med det er gamle Brøset historie. For to år siden tok administrerende direktør Grethe Aasved det første gravemaskintaket, og denne uken var det tid for å erklære bygget offisielt for åpnet. 

Bilde prosjetkgruppen disputas Engelstad
Sammenheng mellom omsorgssvikt og redusert sosial kognisjon hos drapsutøvere med schizofreni

En studie av personer med schizofreni og alvorlig interpersonlig voldshistorikk identifiserte sammenheng mellom fysisk neglekt i barndommen og redusert evne til å forstå andres intensjoner i voksen alder. Artikkelen er publisert i septemberutgaven av Psychiatry Research.

Bilde fra colourbox - education in sweden
Disputas 29. oktober

Charlotte Pollak, doktorand ved Karolinska Institutet, forsvarer sin avhandling om pasienters og ansattes oppfatninger av hva som reduserer risiko for tilbakefall til vold blant pasienter dømt til tvungent psykisk helsevern i Sverige. Avhandlingen er dels et samarbeidsprosjekt med SIFER Vest og SIFER Midt. Disputasen kan følges via zoom.