Sikkerhetsbygget
Pris for Europas beste psykiatribygg

Vårt nye sikkerhetsbygget på Østmarka i Trondheim har fått en internasjonal pris for å være Europas beste psykiatribygg.

Stilling som stipendiat knyttet til validering av V-RISK-Y

Ved OsloMet er det ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet prosjektet «Violence risk screening of adolescents in Adolescent Acute Psychiatric Wards and Acute Child Welfare Institutions– A multicenter research project». Prosjektet er et samarbeid med SIFER, så stipendiaten vil også bli del av forskningsmiljøet her.

Bilde 14th nordic symposium on forensic psychiatry
14th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry

«It is a great pleasure to welcome you all to the 14th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry 24.-26.08.2022». Konferansen finner sted i Helsinki, Finland.

Bilde Solveig Karin Bø Vatnar og Wanja J Sæther prisutdeling
Krisesentersekretariatets Rettighetspris 2022

Krisesentersekretariatets rettighetspris 2022 ble høytidelig tildelt Solveig Karin Bø Vatnar. Prisen tildeles en aktør, enkeltperson eller virksomhet
som har skilt seg ut i arbeidet mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, hvor målet er å realisere de grunnleggende menneskerettigheter til et liv uten vold.

Logo den rettsmedisinske kommisjon
DRK søker ny leder og nye medlemmer

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) skal oppnevne ny leder og nye medlemmer for perioden 2023-2027. Søknadsfrist 15. mai.

MAP hovedinstruktører mottok utdanningsprisen 2022

Fredag 29. april ble Oslo universitetssykehus’ utdanningspris utdelt på Rikshospitalet. Hovedinstruktører i MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) ble tildelt et stipend på 25.000 kr for sitt arbeid. SIFER gratulerer!

Bilde MRI brain colourbox
Disputas: Natalia Tesli

Torsdag 5. mai vil Natalia Tesli forsvare sin avhandling for graden ph.d ved Institutt for klinisk medisin på Universitetet i Oslo: “Imaging violence in psychosis: Using MRI to investigate neurobiological correlates of violence in psychotic disorders”.

Extended Abstracts Deadline – The 12th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry

Extended deadline: Abstracts can be submitted via the online submission form until Friday 29 April 2022, 23.59 hrs. CET

Bilde Sikkerhetsseminaret 2022
Velkommen til Sikkerhetsseminaret 2022!

Etter 2 års pause på grunn av koronapandemien, er Sikkerhetsseminaret nå tilbake og påmeldingen har åpnet. Det ønskes velkommen til to spennende dager med faglig påfyll og nettverksbygging på Clarion Hotel The Hub.