Publikasjoner

Her finner du en oversikt over publikasjoner produsert i SIFER nettverket.

Finn publikasjon
Cecilie K. Utheim Grønvik, Ingeborg Ulvund, Stål Bjørkly
Publisert i : Sykepleien Forskning
År: 2018
Region: SIFER Sør-Øst
, Ellen Margrethe Wessel, Svein Magnussen
Publisert i : Tidsskrift for Den norske legeforening
År: 2019
Region: SIFER Sør-Øst
, Harald Hrubos-Strøm, Øivind Ekeberg
Publisert i : Journal of Forensic Psychiatry & Psychology
År: 2017
Region: SIFER Sør-Øst
Maren Vikerust Graff,
Publisert i : Lov og Rett
År: 2018
Region: SIFER Sør-Øst
Astrid Furre, Ragnhild Sørum Falk, Leiv Sandvik, Svein Friis, , Ketil Hanssen-Bauer
Publisert i : Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH)
År: 2017
Region: SIFER Sør-Øst
Bjørn Magne Sundsbø Eriksen, Ann Færden, Øyvind Lockertsen, Stål Bjørkly, John Olav Roaldset
Publisert i : Psychiatry Research
År: 2018
Region: SIFER Sør-Øst
Bjørn Magne Sundsbø Eriksen, Stål Bjørkly, Øyvind Lockertsen, Ann Færden, John Olav Roaldset
Publisert i : Psychiatry Research
År: 2017
Region: SIFER Sør-Øst
Stål Bjørkly, Atle Ødegård
Publisert i :
År: 2017
Region: SIFER Sør-Øst
Stål Bjørkly, Jon Magnus Wærstad, Lars Erik Selmer, , John Vegard Leinslie, Gunnar Eidhammer, Kevin Stewart Douglas
Publisert i : Psychology Research and Behavior Management
År: 2019
Region: SIFER Sør-Øst