Penal welfarism og norsk sikkerhetspsykiatri, 1895-1940.

Region:
SIFER Midt
Type:
Vitenskapelig artikkel
Publisert:
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 2019
Fagområde:
Sikkerhetspsykiatri