Publikasjoner

Her finner du en oversikt over publikasjoner produsert i SIFER nettverket.

Finn publikasjon
Christine Friestad, Berit Johnsen, Birgitte Langset Storvik, Erik Søndenaa
Publisert i :
År: 2020
Region: SIFER Sør-Øst
Guttorm Breivik Storvestre, Arvid Jensen, Espen Bjerke, Natalia Tesli, Cato Røsæg, Christine Friestad, Ole Andreas Andreassen, Ingrid Melle, Unn Kristin H. Haukvik
Publisert i : Frontiers in Psychiatry
År: 2020
Region: SIFER Sør-Øst
Bjarte Frode Vik, Kirsten Rasmussen, Berit Schei, Cecilie Therese Hagemann
Publisert i : Forensic Science International: Synergy
År: 2020
Region: SIFER Midt
Pia Jorde Løvgren, Petter Laake, Solveig Klæbo Reitan, Kjersti Narud
Publisert i : The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology
År: 2020
Region: SIFER Sør-Øst
Stål Bjørkly, Jon Magnus Wærstad, Lars Erik Selmer, Johnny Wærp, , John Vegard Leinslie, Gunnar Eidhammer, Kevin Stewart Douglas
Publisert i : Psychology Research and Behavior Management
År: 2019
Region: SIFER Sør-Øst
Ingeborg Jenssen Sandbukt, Torbjørn Skardhamar, Ragnar Kristoffersen, Christine Friestad
Publisert i : Sexual abuse. A Journal of Research and Treatment
År: 2020
Region: SIFER Sør-Øst
Elisabeth Christie Ørke, Stål Bjørkly, Solveig Karin Bø Vatnar
Publisert i : Journal of Interpersonal Violence
År: 2020
Region: SIFER Sør-Øst
Christine Friestad, Berit Johnsen, Birgitte L. Storvik, Erik Søndenaa
Publisert i : https://bufdir.no/aktuelt/ny_rapport_varierende_rettsikkerhet_for_innsatte_med_utviklingshemming/
År: 2020
Region: SIFER Midt
Joy Duxbury, Mick McKeown, Gill Thomson, Fiona Jones, Amy Scholes, Owen Price, Paul Greenwood, John Baker, Soo Downe, Helene Thygesen, Richard Whittington
Publisert i : International Journal of Nursing Studies
År: 2019
Region: SIFER Midt