Publikasjoner

Her finner du en oversikt over publikasjoner produsert i SIFER nettverket.

Finn publikasjon
Kari Bøhle, Eli Otterholt, Stål Bjørkly
Publisert i : Substance Abuse: Research and Treatment
År: 2021
Region: SIFER Sør-Øst
Thea Beate Brevik, Ameli Trope, Petter Laake, Stål Bjørkly
Publisert i : Medical Care
År: 2021
Region: SIFER Sør-Øst
Christina Bell, Natalia Tesli, Tiril Pedersen Gurholt, Jaroslav Rokicki, Gabriela Hjell, Thomas Fischer-Vieler, Ingrid Melle, Ingrid Agartz, Ole Andreassen, Kirsten Rasmussen, Ragnhild Johansen, Christine Friestad, Unn Kristin H. Haukvik
Publisert i : Psychiatry Research : Neuroimaging
År: 2021
Region: SIFER Midt
Jane McCarthy, Eddie Chaplin, Susan Hayes, Erik Søndenaa, Verity Chester, Catrin Morrissey, Clare S. Allely, Andrew Forrester
Publisert i : Psychiatry, Psychology and Law
År: 2021
Region: SIFER Midt
Mette Senneseth, Øyvind Holst, Martin Mindestrømmen, Oksana Flåan, Knut Rypdal
Publisert i :
År: 2021
Region: SIFER Vest
Øyvind Lockertsen, Sverre Varvin, Ann Færden, Solveig Karin Bø Vatnar
Publisert i : Archives of Psychiatric Nursing
År: 2020
Region: SIFER Sør-Øst
Solveig Karin Bø Vatnar, Christine Friestad, Stål Bjørkly
Publisert i :
År: 2021
Region: SIFER Sør-Øst
Solveig Karin Bø Vatnar, Christine Friestad, Stål Bjørkly
Publisert i :
År: 2021
Region: SIFER Sør-Øst