Publikasjoner

Her finner du en oversikt over publikasjoner produsert i SIFER nettverket.

Finn publikasjon
Elisabeth Christie Ørke, Stål Bjørkly, Solveig Karin Bø Vatnar
Publisert i : Journal of Interpersonal Violence
År: 2020
Region: SIFER Sør-Øst
Christine Friestad, Berit Johnsen, Birgitte L. Storvik, Erik Søndenaa
Publisert i : https://bufdir.no/aktuelt/ny_rapport_varierende_rettsikkerhet_for_innsatte_med_utviklingshemming/
År: 2020
Region: SIFER Midt
Joy Duxbury, Mick McKeown, Gill Thomson, Fiona Jones, Amy Scholes, Owen Price, Paul Greenwood, John Baker, Soo Downe, Helene Thygesen, Richard Whittington
Publisert i : International Journal of Nursing Studies
År: 2019
Region: SIFER Midt
Kim Towey-Swift, Richard Whittington
Publisert i : Journal of Mental Health
År: 2019
Region: SIFER Midt
Joy Duxbury, Gill Thomson, Amy Scholes, Fiona Jones, John Baker, Soo Downe, Paul Greenwood, Owen Price, Richard Whittington, Mick McKeown
Publisert i : International Journal of Mental Health Nursing
År: 2019
Region: SIFER Midt
Dirk Richter, Abbie Wall, Ashley Bruen, Richard Whittington
Publisert i : Acta Psychiatrica Scandinavica
År: 2019
Region: SIFER Midt
Erik Søndenaa, Christine Friestad, Birgitte Langset Storvik, Berit Johnsen
Publisert i : Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ)
År: 2019
Region: SIFER Midt
Sune Bo, Liselotte Pedersen, Karl Bang Christensen, Kirsten Rasmussen
Publisert i : Scandinavian Journal of Psychology
År: 2019
Region: SIFER Midt
Erik Søndenaa, Terje Olsen, Patrick Stefan Kermit, Nina Dahl, Robert Envik
Publisert i : Journal of intellectual disabilities and offending behaviour
År: 2019
Region: SIFER Midt