Publikasjoner

Her finner du en oversikt over publikasjoner produsert i SIFER nettverket.

Finn publikasjon
Johannes H. Langeveld, Stål Bjørkly, Julie Horgen Evensen, Inge Joa, Jan Olav Johannessen, Tor Ketil Larsen, Ingrid Melle, Stein E. Opjordsmoen Ilner, Jan Ivar Røssberg, Bjørn Rishovd Rund, Erik Simonsen, Per Jørgen Wiggen Vaglum, Wenche Hegelstad, Tom McGlashan, Svein Friis
Publisert i : Psychiatry Research
År: 2017
Region: SIFER Sør-Øst
Morten Holmboe, Kjartan Leer-Salvesen, Solveig Karin Bø Vatnar
Publisert i : Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
År: 2019
Region: SIFER Sør-Øst
Cecilie K. Utheim Grønvik, Ingeborg Ulvund, Stål Bjørkly
Publisert i : Sykepleien Forskning
År: 2018
Region: SIFER Sør-Øst
Pål Grøndahl, Ellen Margrethe Wessel, Svein Magnussen
Publisert i : Tidsskrift for Den norske legeforening
År: 2019
Region: SIFER Sør-Øst
Pål Grøndahl, Harald Hrubos-Strøm, Øivind Ekeberg
Publisert i : Journal of Forensic Psychiatry & Psychology
År: 2017
Region: SIFER Sør-Øst
Maren Vikerust Graff, Pål Grøndahl
Publisert i : Lov og Rett
År: 2018
Region: SIFER Sør-Øst
Astrid Furre, Ragnhild Sørum Falk, Leiv Sandvik, Svein Friis, Maria Knutzen, Ketil Hanssen-Bauer
Publisert i : Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH)
År: 2017
Region: SIFER Sør-Øst
Bjørn Magne Sundsbø Eriksen, Ann Færden, Øyvind Lockertsen, Stål Bjørkly, John Olav Roaldset
Publisert i : Psychiatry Research
År: 2018
Region: SIFER Sør-Øst
Bjørn Magne Sundsbø Eriksen, Stål Bjørkly, Øyvind Lockertsen, Ann Færden, John Olav Roaldset
Publisert i : Psychiatry Research
År: 2017
Region: SIFER Sør-Øst