Humanitet, kontroll og tvang ved Kriminalasylet 1895–1915

Magne Brekke Rabben, Øyvind Thomassen

Region:
SIFER Midt
Type:
Vitenskapelig artikkel
Publisert:
Historisk Tidsskrift (Norge), 2019
Online / DOI:
http://hdl.handle.net/11250/2640435