ViVo-II: Voldsrisikohåndtering

Her vil det legges ut informasjon om studiet i voldsrisikohåndtering (ViVo-II), som er den andre delen av videreutdanningen i voldsrisikovurdering- og håndtering. Påmelding krever at man har fullført og bestått ViVo-I.

Undervisning

Bilde Vivo-2

Generell informasjon om videreutdanning i voldsrisikovurdering og -håndtering (ViVo) finnes her.

Datoer for ViVO II 2024:

Del I: 31. januar + 1. februar
Del II: 6. + 7. mars
Del III: 10. + 11. april
Del IV: 24. april

EKSAMEN: 25. april

Siste frist for å søke dette studiet ved Høgskolen i Molde er 01.12.23

Deltagelse forutsetter at man har fullført og bestått ViVo-I tidligere.

Ytterlig informasjon om studiet og lenke til søknadsskjema finner du på hjemmesidene til Høgskolen i Molde. Ved spørsmål om opptak, behandling av søknader etc, kontakt kan Høgskolen i Molde kontaktes på tlf 71 21 42 00 eller e-post til opptak@himolde.no

Ved praktiske spørsmål som hvor/når, faktura etc., kontakt Marianne Løkken.

Praktisk informasjon og priser

Sted: Gaustad sykehus, bygg 4 – Store auditorium 2.etg., Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo.

For de som deltar på Gaustad er prisen per student kr 5.000,-. Prisen inkluderer lunsj.

For de som deltar via «streaming» -Norsk Helsenett, er prisen per student kr. 4.000,-. Prisen inkluderer overføring på videokonferanse i Norsk Helsenett. Ingen oppkoblingsavgifter tilkommer hvis man er med i Norsk Helsenett. Deltagere utenfor helsenettet må selv bære kostnadene med å ringe inn til helsenettet.

Prisene er inkludert semesteravgift til Høgskolen i Molde.

Undervisningen vil følge manualen til den nye HCR-20 versjon 3. For deltakere på Gaustad inngår manualen i prisen, mens videotilkoblede deltakere kan bestille denne, på mailadressen: https://www.deltager.no/hcr-20_voldsrisikovurdering#init

Manualen koster kr.250,-.

Har dere spørsmål om manualen kan du lese mer om HCR-20 på SIFER sine verktøyssider.

Foreleser er Helge Andreas Hoff, Psykologspesialist PhD og forsker.

Organisering av studiet

På ViVo-II vil det bli arrangert syv dagssamlinger ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus (Gaustad). Samlingene kan også følges på videokonferanse. Alt studiemateriell vil bli lagt ut på CANVAS i god tid før hver samling, og printes ut av studentene selv.

Vi anbefaler bruk av Canvas sin app, som har varsling når noe nytt legges ut. Appen er tilgjengelig både for iPhone og androidtelefoner.

NB: Det vil ikke bli delt ut studiemateriell på samlingene.

Studentene velger selv eksamensgruppe med to til maks seks medlemmer. Gruppene arbeider sammen gjennom hele studietiden og under eksamen. Studiet avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal gjøre en fullstendig utredning av voldsrisiko basert på et skriftlig presentert kasus.

Utdeling av eksamensoppgave og innlevering skjer gjennom eksamenssystemet Inspera. Du vil få mer informasjon før eksamen.

Målgruppe

Utdanningen er relevant både for ansatte i hjemmebaserte tjenester og for de som arbeider miljøterapeutisk i institusjon, og innen individual- og gruppeterapi. Studiet er både tverrfaglig og tverretatlig. Målgruppen for studiet er leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere og andre med tilsvarende helse- og sosialfaglig bakgrunn – som arbeider med mennesker med psykiske lidelser og voldsproblem.

Du kan lese generell informasjon om videreutdanningen i voldsrisikovurdering og -håndtering (ViVo-I og ViVo-II) her.