Publisert 18. august, 2023Nyhet, Seminar

SIFER-samling 2023

Til dette seminaret har vi fått god hjelp av våre kollegaer på den sikkerhetspsykiatriske seksjon i Tromsø fordi dette seminaret handler om samarbeid på tvers av avdelingen innenfor spesialisthelsetjenestene.

Temaet er «Kvalitetsforbedring i den sikkerhetspsykiatriske behandlingskjeden».

Alle ansatte i SIFER-nettverket samles årlig til felles fagseminar. I 2023 treffes vi i Tromsø (SIFER Nord). Datoene er 28.-29. september.

Se vedlagte bilder for program. Anbefales utskrift i str A3.