Publisert 1. desember, 2023Kurs, Nyhet

Nytt Kurs: SARA-V3 og PATRIARK

SARA-V3

SIFER inviterer med dette fagpersoner som jobber med vold i nære relasjoner til opplæring i risikovurderingsverktøyene SARA-V3 og PATRIARK,18. – 20. mars 2024, Scandic Nidelven, Trondheim

Kurset går over tre dager. Det er delt inn slik at man både kan få innføring i SARA-V3 og PATRIARK, eller man kan velge kun SARA-V3 (18.-19.3).

Dersom man kun ønsker å få opplæring i PATRIARK (20.3) må man ha gjennomført kurs i SARA-V3 tidligere.

Deltakeravgift kr. 700,- pr.dag  (dekker kursmateriale, samt mat og drikke på kursdagene)

Overnatting og reise må organiseres og betales av den enkelte deltaker.

Kurset planlegges med fysisk oppmøte.
Maks antall deltakere: 50 stk, «førstemann til mølla»


Bilde Solveig Vatnar

Solveig Karin Bø Vatnar
Cand.psychol. UiO (1995), spesialist klinisk voksenpsykologi (2002) og PhD medisinsk fakultet UiO (2009). Forsker ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER), Oslo universitetssykehus og professor i psykologi, Høgskolen i Molde. Har arbeidet med vold i nære relasjoner siden 1998, som forsker, veileder og terapeut. Medlem av regjeringens Kvinnevoldsutvalg, NOU 2003: 31, Våpenlovutvalg, NOU 2011:19; Partnerdrapsutvalg. NOU 2020:17, og ledet arbeidet med å oversette SARA-V3 og B-SAFER.

Merete Berg Nesset
Psyk.spl., Førsteamanuensis ved Medisinsk Fakultet,  NTNU. Forsker PhD og stedfortredende seksjonsleder ved St.Olavs Hospital, avd. Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri (SIFER) i Trondheim. Medlem av Høyrisikoteamet, et regionalt tverretatlig fagteam (politi, Trondheim kommune, St. Olavs hospital) som arbeider med alvorlig partnervold. Har arbeidet med vold i nære relasjoner i Norge og internasjonalt siden 2004. Medlem i gruppen som oversatte SARA-V3 og B-SAFER.