SARA-V3 og PATRIARK

Risikovurdering

SIFER inviterer fagpersoner som jobber med vold i nære relasjoner til opplæring i risikovurderingsverktøyene SARA-V3 og PATRIARK

DATO: 18. mar 2024 - 20. mar 2024

STED: Trondheim, Scandic Nidelven


SIFER inviterer med dette fagpersoner som jobber med vold i nære relasjoner til opplæring i risikovurderingsverktøyene SARA-V3 og PATRIARK,18. – 20. mars 2024, Scandic Nidelven, Trondheim.

Kurset går over tre dager. Det er delt inn slik at man både kan få innføring i SARA-V3 og PATRIARK, eller man kan velge kun SARA-V3 (18.-19.3). Dersom man kun ønsker å få opplæring i PATRIARK (20.3) må man ha gjennomført kurs i SARA-V3 tidligere.

Deltakeravgift kr. 700,- pr.dag  (dekker kursmateriale, samt mat og drikke på kursdagene)

Overnatting og reise må organiseres og betales av den enkelte deltaker.

Kurset planlegges med fysisk oppmøte

Maks antall deltakere: 50 stk, «førstemann til mølla»


Kursholdere:

Solveig Karin Bø Vatnar
Cand.psychol. UiO (1995), spesialist klinisk voksenpsykologi (2002) og PhD medisinsk fakultet UiO (2009). Forsker ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER), Oslo universitetssykehus og professor i psykologi, Høgskolen i Molde. Har arbeidet med vold i nære relasjoner siden 1998, som forsker, veileder og terapeut. Medlem av regjeringens Kvinnevoldsutvalg, NOU 2003: 31, Våpenlovutvalg, NOU 2011:19; Partnerdrapsutvalg. NOU 2020:17, og ledet arbeidet med å oversette SARA-V3 og B-SAFER.

Merete Berg Nesset
Psyk.spl., Førsteamanuensis ved Medisinsk Fakultet,  NTNU. Forsker PhD og stedfortredende seksjonsleder ved St.Olavs Hospital, avd. Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri (SIFER) i Trondheim. Medlem av Høyrisikoteamet, et regionalt tverretatlig fagteam (politi, Trondheim kommune, St. Olavs hospital) som arbeider med alvorlig partnervold. Har arbeidet med vold i nære relasjoner i Norge og internasjonalt siden 2004. Medlem i gruppen som oversatte SARA-V3 og B-SAFER.

Relevante tema

NERS Mini-webinar

En webinar-rekke med relevante tema for sakkyndige og andre som er interessert i å utvide sin kompetanse innen sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri. Webinarene vil ha en varighet på to timer og er gratis.

Relevante verktøy

V-RISK-Y

V-RISK-Y er en kort screening sjekkliste for voldsrisiko blant ungdom, og består av 12 ledd.

ARMIDILO

ARMIDILO er et helhetlig risikovurderingsinstrument til bruk for kartlegging og håndtering av voldsrisiko hos personer med læringsvansker og deres miljø

V-RISK-10

V-RISK-10 er en kort screening sjekkliste med 10 ledd som dekker historiske, kliniske og risikohåndteringsvariabler. Klinisk anvending: Screening sjekkliste i akutt- og allmennpsykiatri.

Brøset Violence Checklist

Brøset Violence Checklist (BVC) er en 6-punkts sjekkliste som skal bidra til at helsepersonell lettere kan forutsi voldelig atferd i et kortsiktig perspektiv (de neste 24 timene) og gjennom dette forhindre og forebygge uønsket og farlig atferd.

PATRIARK

PATRIARK er retningslinjer for gjennomføring av strukturerte faglige vurderinger av risiko for æresrelatert vold.

SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth)

Strukturert klinisk risikovurdering av vold hos ungdom.

HCR-20v3

HCR-20 v 3 er anbefales brukt til å gjennomføre strukturerte kliniske risikovurderinger.

V-RISK-POL

Denne sjekklisten er utarbeidet som en hjelp til politiansatte for å vurdere risiko i nær og noe fjernere framtid hos personer som anholdes for vold eller trusler om vold.