Publisert 21. november, 2023Rettspsykiatri, Seminar

NERS Mini-Webinar

Vitne i retten
Foto: colorbox.com

NERS – Mini-Webinar: fenomenforståelse og risikovurdering

Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS) har som mandat å samarbeide med de regionale kompetansesentrene om undervisning, utvikling av faglige retningslinjer og standarder, initiere forskning, samt sørge for videre utvikling av fagområdet rettspsykiatri gjennom egnede forum og nettverksarbeid. Fra 2023 bistår dessuten NERS med rekvisisjoner for risikovurderinger og soningsdyktighetsvurderinger til kriminalomsorgen.


I den forbindelse vil NERS, i samarbeid med SIFER og andre sentrale fagmiljø, gjennomføre en webinar-rekke med relevante tema for sakkyndige og andre som er interessert i å utvide sin kompetanse innen sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri. Webinarene vil ha en varighet på to timer og er gratis. Det vil gjøres opptak av webinarene.


Ingen påmelding er nødvendig.

Oversikt over de påfølgende mini-webinarene og tidligere opptak vil bli lagt ut på https://sifer.no/undervisning/ners-mini-webinar/


Webinar i januar 2024:

Tema: Fra oppnevnelse til salæroppgave. Tips og triks om praktiske forhold knyttet til rettspsykiatrisk sakkyndighet
Tidspunkt: 30. januar 2024, kl. 14 – 15:30
Foreleser: Overlege Karl Heinrik Melle

Klikk her for å bli med i møtet eller email svein.overland@stolav.no for å få tilsendt lenke
Møte-ID: 362 487 370 883 Passord: 62nMXkFørste tema var ildspåsettelse og ble avholdt 14. juni kl 14 – 16:00
Foreleser: Psykologspesialist/seksjonssjef Svein Øverland


Professor Douglas Boer – Risikovurdering av personer med nedsatt kognitiv fungering
Dato: 28. august 2023, kl. 14:00


Psykologspesialist Erik Aicher – Sakkyndiges vurdering av soningsevne
Dato: 20. september 2023, kl 14:00


Fenomenforståelse og risikovurderinger ved partnervold og æres-relatert vold v /Merete B. Nesset og Jorunn Leksås
Dato: 18. oktober 2023 , kl 13:00


Kvinnelige innsatte med sammensatt problematikk, utfordringer knyttet til utredning, behandling og instanssamarbeid v/ Psykologspesialist Brit Helen Lye, RSA Fengselspsykiatrisk poliklinikk, Oslo og Bredtveit fengsel.
22. november, 2023, kl. 14:00-15:30


Fenomenforståelse og risikovurdering ved seksuell vold og bruk av seksuelt overgrepsmateriale
Tidspunkt: 13. desember, 2023, kl. 14 – 15:30
Foreleser: Psykologspesialist Svein Øverland