Publisert 29. august, 2023Rettspsykiatri, Seminar

NERS Mini-Webinar

Vitne i retten
Foto: colorbox.com

NERS – Mini-Webinar: fenomenforståelse og risikovurdering

Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS) har som mandat å samarbeide med de regionale kompetansesentrene om undervisning, utvikling av faglige retningslinjer og standarder, initiere forskning, samt sørge for videre utvikling av fagområdet rettspsykiatri gjennom egnede forum og nettverksarbeid. Fra 2023 bistår dessuten NERS med rekvisisjoner for risikovurderinger og soningsdyktighetsvurderinger til kriminalomsorgen.


I den forbindelse vil NERS, i samarbeid med SIFER og andre sentrale fagmiljø, gjennomføre en webinar-rekke med relevante tema for sakkyndige og andre som er interessert i å utvide sin kompetanse innen sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri. Webinarene vil ha en varighet på to timer og er gratis. Det vil gjøres opptak av webinarene.


Ingen påmelding er nødvendig.

Oversikt over de påfølgende mini-webinarene vil bli lagt ut her etter hvert.

Neste webinar:
Tema: SAKKYNDIG VURDERING AV SONINGSEVNE
Tidspunkt: 20. september kl. 14 – 15:00
Foreleser: Psykologspesialist Erik Aicher ved Rettspsykiatrisk poliklinikk, Regional seksjon SIFER, OUS HF

Bli med på Teams fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten
Klikk her for å bli med i møtet
Møte-ID: 337 548 420 179 Passord: XN9oJ2


Webinar i oktober:
Tema: Fenomenforståelse og risikovurderinger ved partnervold og æres-relatert vold
Tidspunkt: 18. oktober, kl 13:00-15:30
Foreleser: forsker Ph.D/førsteamanuensis Merete Berg Nesset og trusselplanlegger Jorunn Leksås – hhv ved Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Avd. sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri og Trøndelag politidistrikt.

Klikk her for å bli med i møtet
Møte-ID: 367 037 857 152
Passord: D29sucFørste tema var ildspåsettelse og ble avholdt 14. juni kl 14 – 16:00
Foreleser: Psykologspesialist/seksjonssjef Svein Øverland


Professor Douglas Boer – Risikovurdering av personer med nedsatt kognitiv fungering
Dato: 28. august 2023, kl. 14:00