Finn ansatte
Region
Torill Storhaug Fotland
Psykiatrisk sykepleier

Telefon: 53466480
Epost: Torill.Storhaug.Fotland@helse-fonna.no
Trine Oppegård Persson
Administrasjonsrådgiver
Spesialpoliklinisk enhet
Telefon: 22 92 35 10
Epost: triper@ous-hf.no
Unn Kristin H. Haukvik
Forsker
Regionalt kompetansesenter SIFER

Epost: u.k.h.haukvik@medisin.uio.no
Yngve Ystad
Psykiater / sakkyndig
Rettspsykiatrisk poliklinikk

Epost: yngve.ystad@politiet.no