Finn ansatte
Region
Unn Kristin H. Haukvik
Lege / Førsteamanuensis


Epost: u.k.h.haukvik@medisin.uio.no
Vilde Bjørlo Øien
Psykologspesialist
Spesialpoliklinisk enhet
Telefon: 22 92 35 10
Epost: uxievi@ous-hf.no
Vilde Johanna Solheim Lie
Psykolog
Spesialpoliklinisk enhet
Telefon: 22 92 35 10
Epost: vijlie@ous-hf.no
Yngve Ystad
Psykiater / sakkyndig
Rettspsykiatrisk poliklinikk

Epost: yngve.ystad@politiet.no