Finn ansatte
Region
Tale Gjertine Bjørgen
Psykologspesialist
PhD-stipendiat

Epost: tale.gjertine.bjorgen@stolav.no
Tarjei Widding-Havnerås
Stipendiat
Spesialkonsulent
Telefon: 55958311
Epost: tarjei.widding-havneras@helse-bergen.no
Thale Kristine Bostad
Psykologspesialist
Regionalt kompetansesenter SIFER
Telefon: 99150214
Epost: thabos@ous-hf.no
Thomas Grov Eilertsen
Psykolog

Telefon: 77 62 71 13
Epost: Thomas.Grov.Eilertsen@unn.no
Thomas Haugen Nag
Spesialsykepleier
Spesialrådgiver
Telefon: 55958353
Epost: thhnag@ous.hf.no
Tinka Novakova
Psykiatrisk sykepleier


Epost: tinka.novakova@helse-forde.no
Tom Palmstierna
Professor


Epost: tom.palmstierna@ki.se
Tore Hofstad
Forsker
Forsker

Epost: tore.hofstad@helse-bergen.no
Torill Storhaug Fotland
Psykiatrisk sykepleier

Telefon: 53466480
Epost: Torill.Storhaug.Fotland@helse-fonna.no
Trine Oppegård Persson
Administrasjonsrådgiver
Spesialpoliklinisk enhet
Telefon: 22 92 35 10
Epost: triper@ous-hf.no