Publisert 13. desember, 2021Nyhet, Webinar

Rapport og webinar: Drap begått i psykotisk tilstand

Et drap på et offentlig sted er utgangspunktet for Ukoms rapport. De har undersøkt omstendigheter rundt en innleggelse i det psykiske helsevernet et drøyt år før drapet.

I rapporten anbefaler Ukom flere forbedringstiltak. De handler blant annet om mulighetene for tettere og bedre samhandling mellom politiet og det psykiske helsevernet. Det finnes verktøy i dagens regelverk som ser ut til å ha gått i glemmeboken. Ukoms anbefalinger kan bidra til at det psykiske helsevernet får bedre muligheter til å gi god pasientbehandling og bedre samfunnsvern.

Rapporten blir presentert av direktør Pål Iden i et direktesendt webinar.

Webinaret er onsdag 15. desember, og varer fra kl.10.00-10.30.

Se webinaret her.

Webinaret sendes på facebook og er gratis.

Rapporten er tilgjengelig her.