Vi har reorganisert tidligere TvangsForsk, og heter nå Frivillighet og tvang! 

I 2022 startet reorganisering av TvangsForsk. TvangsForsk fokuserte i stor grad på forskning innen tvang. Reorganiseringen innebærer at vi også velger å fokusere på fagutvikling og kompetanseheving. Det vil si at i tillegg til å fasilitere for forskning, jobber vi med veiledning og holder kurs og konferanser for både pasienter, pårørende og helsepersonell, men også øvrige yrkesgrupper som ønsker økt kunnskap om fagfeltet frivillighet og tvang.

Fotografi av Thale Kristine Bostad
I FENGSEL: Ønsker at justissektoren snarlig kommer på banen

Thale Kristine Bostad er enhetsleder i Fengselspsykiatrisk poliklinikk, som dekker psykisk helsevern for innsatte i Sentralarresten i Oslo politidistrikt, Ungdomsenhet Øst, Bredtveit og Oslo fengsler. Les mer om hennes erfaringer, ønsker og forslag til løsninger for innsatte i norske fengsler.

Fotografi av professor emerita Kirsten Rasmussen.
Seminar: «Searching for the moral homunculus, quo vadis?»

Professor Emerita Kirsten Rasmussen har gått over i pensjonistenes rekker og avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs hospital ønsker å markere dette med et seminar

Sikkerhetsbygget
Ny rapport fra besøk til regional sikkerhetsavdeling – Østmarka i Trondheim

Østmarka: risiko for unødvendig lange beltelegginger

Trist hund
Hva kjennetegner mennesker med seksuell interesse for dyr? 

Forskningslitteraturen på zoofili eller mennesker som utøver seksuelle handlinger med dyr er relativt begrenset. Nå foreligger en oppsummering om temaet, skrevet av Anja Vaskinn ved SIFER Sør-Øst.

Medisinsk kvalitetsregister for seksualovergrepsrelatert problematikk (KvaSO)

I desember 2022 ble det første nyhetsbrevet fra Medisinsk kvalitetsregister for seksualovergrepsrelatert problematikk (KvaSO) sendt ut. Kvalitetsregisteret ble opprettet våren 2022 og er et resultat av et samarbeid mellom involverte kliniske miljøer i Norge. 

Bilde belteseng fra Colourbox
Kritikk av Regional sikkerhetsseksjon (RSA)

Dikemark: Uegnet og nedslitt bygg øker risiko for tvang mot pasienter.

the safe pilot study
Ny artikkel fra SAFE-pilotstudien er tilgjengelig

Denne artikkelen er den fjerde som kommer fra SAFE pilot studien som hadde et design med fokus på dynamiske risikofaktorer i et prospektivt design med gjentatte målinger. 

Artikkelen ligger åpen til 24. februar 2023.

Bilde forside Advancing Corrections Journal Volume 2 2022
Utprøving av PRISM i en norsk kontekst

PRISM er en strukturert faglig retningslinje for vurdering av situasjonsbetingede risikofaktorer for vold i institusjon. Tre fengselsenheter og fem sikkerhetspsykiatriske enheter deltok i et pilotprosjekt for utprøving av PRISM i Norge. Resultatene er nylig publisert i tidsskriftet Advancing Corrections Journal.