Publisert 30. november, 2023Konferanse, Nyhet

Regionalt kontaktmøtet sikkerhetspsykiatri 16.november

I år ønsket vi å ha fokus på kjernevirksomheten i de sikkerhetspsykiatriske avdelingene, og se på hvordan vi kan løfte frem det sikkerhetspsykiatriske faget og jobbe med fagutvikling i vår region. Vi ville se på SIFER sin rolle; Hva kan SIFER bidra med for å løfte faget med undervisning, fagutvikling og forskning i tiden fremover?

Kontaktmøtet var fulltegnet, deltakere var både behandlere, terapeuter og ledere. Det ble en veldig bra dag for det sikkerhetspsykiatriske fagfeltet.

Pia J Løvgren snakket utredning av observander i rettspsykiatriske rapporter, og hvilke psykosesymptomer registreres hos utilregnelige lovbrytere. Frans Flutter ga oss en veldig god oversikt i ERM, Anja Vaskinn snakket om sosial kognisjon og Unn Haukvik snakket om Sikkerhets-Top – hva viser forskningen og hva kan dette bidra med til klinikken.

Lars Erik Selmer, Live Sanderud og Asgeir Johnsen fra Vestre Viken HF snakket om utvikling av en sikkerhetspsykiatrisk behandlingskjede.

Frans Fluttert. Foto: SIFER-Sør-Øst
Unn Kristin Haukvik. Foto: SIFER-Sør-Øst
Live Sanderud. Foto: SIFER-Sør-Øst