Publisert 20. januar, 2021Nyhet

Ny organisering i SIFER Sør-Øst

Ny organisering i SIFER Sør-Øst innebærer tettere samarbeid mellom klinisk virksomhet og forskning og fagutvikling. Den nye seksjonen «Regional seksjon SIFER Helse Sør-Øst» rommer både Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri, Spesialpoliklinisk enhet (SPE) og Rettspsykiatrisk poliklinikk (REP).

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Helse Sør-Øst

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri på Gaustad sykehus i Oslo ble opprettet allerede i 1999. Dette og de øvrige kompetansesentrene i Bergen, Trondheim og Tromsø utgjør til sammen SIFER-nettverket.

De fire regionale kompetansesentrene bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri HSØ ledes av Carl Fredrik Haaland, som også leder den nye seksjonen.

Bilde kompetansesenteret SIFER Gaustad

Spesialpoliklinisk enhet

I forbindelse med videreutviklingen av BASIS, og opprettelsen av Det Finnes Hjelp ble Spesialpoliklinisk enhet (SPE) opprettet i 2019. Det tette samarbeidet mellom SPE og kompetansesenteret gjorde det naturlig å plassere disse tett også fysisk og organisatorisk i Klinikk for psykisk helse og avhengighet (KPHA) i Oslo universitetssykehus. SPE ble derfor opprettet som egen enhet, sidestilt med kompetansesenteret i en ny seksjon i Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner (NOR) i KPHA.

SPE har spesialisert seg innenfor forebygging av seksuallovbrudd og tilbyr nå behandling til flere ulike grupper som er i behov av behandling rettet mot sin overgrepsproblematikk eller sin uønskede tiltrekning mot barn.

Spesialpoliklinisk enhet holder til på Gaustad sykehus og ledes av Marthe H. Kjærstad.

Rettspsykiatrisk poliklinikk

Rettspsykiatrisk poliklinikk (REP) ble etablert i 2014 og overtok da funksjonene til det såkalte «Politilegens kontor», som var eid og driftet av Oslo politidistrikt. Frem til høsten 2019 var REP organisert i samme avdeling som Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri og SPE, men da under seksjonen Regional sikkerhetsavdeling (RSA). Grunnet omorganisering i avdelingen har også REP nå blitt lagt under den nye seksjonen, Regional seksjon SIFER Helse Sør-Øst.

REP er Norges eneste offentlige rettspsykiatriske klinikk og utfører rettspsykiatriske vurderinger oppdrag for flere oppdragsgivere, herunder politidistrikt, politiets særorgan, statsadvokatembeter, domstoler og kriminalomsorgen.

Hovedtyngden av saker er tilregnelighetsvurderinger, såkalte foreløpige rettspsykiatriske undersøkelser, hvor Oslo politidistrikt er den største leverandøren av oppdrag.

Rettspsykiatrisk poliklinikk holder til i Politihuset på Grønland i Oslo og ledes av Marianne Teigland.