Bilde av Marthe Halvorsen Kjærstad
Marthe Halvorsen Kjærstad, Psykologspesialist / Enhetsleder
Spesialpoliklinisk enhet
Marthe Halvorsen Kjærstad
Psykologspesialist / Enhetsleder
Spesialpoliklinisk enhet
Telefon: 22 92 35 10
E-post: mahkja@ous-hf.no