Publisert 23. november, 2020Nyhet

Ny fagbok om vold, overgrep og omsorgssvikt

Forfatterne av boken «Vold, overgrep og omsorgssvikt mot risikoutsatte voksne» er Nina Christine Dahl og Dagfinn Sørensen.

Nina Christine Dahl er rådgiver i Tromsø kommune om håndtering av vold, overgrep og omsorgssvikt mot risikoutsatte voksne, og er ansatt ved Høgskulen på Vestlandet.
Dagfinn Sørensen er prosjektleder i SIFER Nord og har tidligere arbeidet ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Nord.

Boken er utgitt av Universitetsforlaget og er således ikke et SIFER-produkt, men tar for seg flere av SIFERs kjerneområder. Blant annet:

  • Risikofaktorer for vold og overgrep
  • Psykisk lidelse
  • Rusmisbruk
  • Psykisk utviklingshemming
  • Innsatte i fengsler
  • Pasienter under tvungen omsorg/tvunget psykisk helsevern

Dette er altså en bok om livssituasjoner og omstendigheter som kan gi økt risikoutsatthet, spesielt det å være avhengig av andres hjelp og omsorg i hverdagen. Boken gir en oversikt over hvordan man kan gjenkjenne tegnene på at noen har vært eller blir utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, og hvordan dette kan forebygges og håndteres.

Fagboken vil kunne være relevant for blant annet ansatte i spesialisthelsetjenesten, kriminalomsorgen og fengselshelsetjenesten.

Les mer om boken hos Universitetsforlaget.