Publisert 6. januar, 2023Nyhet

Ny artikkel fra SAFE-pilotstudien er tilgjengelig


“The Safe pilot study: A prospective naturalistic study with repeated measures design to test protective factors against violence in and after discharge from forensic facilities”.

Denne artikkelen er den fjerde som kommer fra SAFE pilotstudien som hadde et design med fokus på dynamiske risikofaktorer i et prospektivt design med gjentatte målinger. Fokuset i denne artikkelen var å undersøke om faktorer som håp, resiliens og innsikt kan virke beskyttende mot vold. Utvalget ble målt hver 3. måned og også hvis en deltaker hadde utøvd vold.

27 pasienter i sikkerhetsavdelinger deltok og ble målt med minimum 3 ganger før overføring til for eksempel kommunalt nivå, eller til høyere sikkerhetsnivå. De gjentatte målingene økte den statistiske styrken og det gir bedre sannsynlighet og pålitelige funn. 

Vi brukte: Beck’s Hopelessness Scale (BHS, 20 ledd), Scale for the Assessment of Insight-Expanded (SAI-E, 12 ledd) og Resilience Scale for Adults (RSA, 33 ledd). 

Håpløshet hadde seks tilleggsledd og innsikt åtte tilleggsledd for å måle om emosjonelt ubehag knyttet til håpløshet og resiliens kunne øke antall voldsepisoder. Dynamiske risikofaktorer kan påvirkes og endres i livsløpet og i det ligger det et endringspotensial. Tidlig kriminalitet er en statisk risikofaktor. Vi brukte denne statiske risikofaktoren med og uten de dynamiske beskyttende faktorene. Voldsatferd ble målt fortløpende.

Dette fant vi:

  • Lav resiliens og tidlig kriminalitet økte antall voldsepisoder.
  • Høy håpløshet, lav resiliens og tidlig kriminalitet økte antall voldsepisoder.
  • Hvis pasienten hadde et høyt følelsesmessig ubehag på grunn av håpløshet, tidlig kriminalitet og lav resiliens, så økte antall voldsepisoder.

Les mer her (artikkelen er åpen til 24. februar 2023).

Bjørkly, S., Laake, P., & Douglas, K.S (2023)