Publisert 18. november, 2021Webinar

NERS og Barneombudet arrangerer webseminar

Foto: barneombudet.no

Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet arrangerer i desember et webinar rettet mot leger og psykologer i barnefeltet med interesse for rettspsykiatri.

Webinaret gjennomføres torsdag 16. desember 2021, kl 12:00-15:00

Barneombudet Inga Bejer Engh vil blant annet gjennomgå funnene i Barneombudets gjennomgang av saker der barn har blitt fengslet, sakkyndig vurdert og /eller forvaringsdømt, – flere av de på tross av at barnepsykiatri og barnevern har hatt behandlingsansvar/omsorg for barnet.

NERS har som et av sine mandatpunkt å øke antall og kvalitet på kvalifiserte sakkyndige og det rettspsykiatriske fagfeltet. Det er en økning i antall saker omhandlende barn og ungdom og der barnepsykologisk/psykiatrisk kompetanse er viktig. I tillegg medfører de nye utilregnelighetsreglene at den sakkyndige skal gjennomføre en diagnostisk/differensialdiagnostisk vurdering og beskrive grad av funksjon uten å konkludere om tilstanden kvalifiserer for det juridiske begrepet «utilregnelighet».