Publisert 21. oktober, 2016

Mellom alle stoler

Prosjektrapporten for pilotprosjektet «Mellom alle stoler» (MAS) er nå klar.

Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2011 Helsedirektoratet i oppdrag om å gjennomføre et pilotprosjekt for å utvikle arbeidsmåter og å vinne kunnskap som kan bidra til å forebygge dommer på en slik ny særreaksjon. Pilotprosjektet har vært gjennomført ved delprosjekter i Oslo, Trondheim og Bergen, som samarbeid mellom lokale politidistrikt, psykisk helsevern og kommunene.

Rapporten inneholder en fellesdel, samt de tre delrapportene.

Til nedlasting:

Sist oppdatert den 21. October 2016 av Knut Rypdal