Publisert 3. august, 2022Nyhet, Seksuallovbrudd

Kronikk

Dagfinn Sørensen ved SIFER Nord har mange års erfaring med behandling av seksuelle og seksualrelaterte vansker. De siste årene har han jobbet som psykolog i BASIS, og hatt innsatte personer dømt for seksuallovbrudd i behandling.

I sin kronikk i Nordnorsk debatt drøfter han blant annet samfunnets holdninger til personer som har begått seksuallovbrudd, og straffens ulike funksjoner. Han argumenterer for at forholdet mellom straff og rehabilitering må være balansert, slik at man ikke fratar den innsatte en reell mulighet for endring:

«Å gjøre opp for seg» innebærer ikke kun å utholde straff. Det handler om å endre seg og gjenopprette sin status som likeverdig medlem av samfunnet, uten stigmaet til en normbryter av «verste sort» Da må den domfelte ha reell mulighet til rehabilitering gjennom hele straffegjennomføringen.

Forsidebilde og sitat er hentet fra den opprinnelige kronikken i Nordnorsk debatt. Den kan leses her.

Bilde av Dagfinn Sørensen
Dagfinn Sørensen, psykolog og spesialist i klinisk sexologi.
Foto: Nina Christine Dahl.