Publisert 22. juni, 2021Nyhet

Kronikk: Justissektorens inntog i norsk psykiatri

Tidsskriftet Den Norske Legeforening publiserte nylig en kronikk skrevet av Øyvind Holst ved SIFER Sør-Øst og Stine Kilden ved Regional sikkerhetsseksjon (RSA).

Kronikken påpeker at utvidede strafferettslige grunnlag for opphold i psykiatrien, innebærer at justissektoren legger beslag på stadig flere døgnplasser i det psykiske helsevernet. Forfatterne stiller spørsmål ved om denne utviklingen er gjennomtenkt. Kronikken er basert på funnene i «Sikkerhetspsykiatri i Norge 2019 – en statusrapport«, utarbeidet av SIFER.

Bilde Øyvind Holst
Øyvind Holst, SIFER Sør-Øst
Stine Kilden, RSA

Les kronikken «Justissektorens inntog i norsk psykiatri» her.