Publisert 19. desember, 2013

Fagkonferansen 2013

Ja takk, begge deler! Samfunnets behov for beskyttelse eller individets behov for tiltak?

BINDENDE PÅMELDING MÅ VÆRE OSS I HENDE INNEN 14.10.2013

Det er allment akseptert at personer med utviklingshemning er mer utsatt for diskriminerende praksis enn den øvrige befolkningen på en rekke områder både når det gjelder skole-, helse-, sosiale- og juridiske systemer. Internasjonal forskning viser at utviklingshemmede er mer utsatt for kriminalitet enn andre. For å ivareta den utviklingshemmede rettigheter og interesser er det avgjørende at ulike aktører fra forskjellige systemer samarbeider for å iverksette velegnede tiltak.

Tross de tiltak som iverksettes er det noen som begår alvorlige handlinger og som dømmes til en særreaksjon for at samfunnet skal beskyttes og for at den som er dømt skal få adekvat behandling. Innenfor samfunnets særreaksjoner er det viktig at de involverte samarbeidspartnere har en god dialog. Med ulik innfallsvinkel enten fra behandlings-, omsorgs-, undervisnings- eller straffesiden er individuell oppfølging og/eller tilrettelegging av tilbud et sentralt tema for alle som kommer i kontakt med våre målpersoner før, under og etter gjennomføringen av særreaksjonene. Et godt faglig og etisk samarbeid om dette tema er utfordrende, men til gjengjeld svært viktig.

Sentral fagenhet for tvungen omsorg, Sifer Midt, Kriminalomsorgen region nord, KRUS, NFU og Trøndelag statsadvokatembeter arrangerer årets fagkonferanse ved Rica Hell, Stjørdal, 13.-14. november 2013

Konferansepakke: 2500,-
Festmiddag: 850,-
Enkeltrom: 1095,-
Dbl. Rom: 1345,-

Forelesninger fra konferansen kan lastes ned her

Sist oppdatert den 19. December 2013 av Christian Lauvrud