Publisert 21. oktober, 2016

De er jo også mennesker

Eivind Myhre er stipendiat ved Sifer Midt og har tilhold i Kriminalasylet og Reitgjerdets arkiv for å studere seksualforbrytere. Les hans siste artikkel.

I sin siste artikkel skriver han om farlighet, avhumanisering og mannlige sinnssyke seksualforbrytere.

Sammendrag: Hvordan seksualforbrytere skal straffes og behandles, har lenge vært viktige, men kontroversielle spørsmål. Denne studien av mannlige sinnssyke seksualforbrytere innlagt ved Kriminalasylet og Reitgjerdet asyl i Trondheim i perioden 1895–1940, viser at flere grupper i samfunnet var opptatt av disse spørsmålene i en tid der debatter knyttet til kvinnekamp, seksualmoral og strafferett var sentrale. Perspektiver knyttet til farlighet i dette tidsrommet har flere problemstillinger som er like aktuelle i dag, relatert til forståelsen og vurderingen av seksualforbrytere. Undersøkelsen tar utgangspunkt i seksualforbryterne som var farlighetserklærte eller sikringsdømte. Deler av kvinnebevegelsen og media fremstilte seksualforbryterne som «umenneskelige» og «dyriske». Det kan argumenteres for at seksualforbryterne ble avhumanisert i lys av hvordan de ble forstått og beskrevet i deler av samfunnet. Psykiaterne var på den annen side opptatt av at disse individene også var mennesker som måtte tas vare på, selv om de hadde begått alvorlige forbrytelser.
 

Arikkelen kan leses i sin helhet på Idunn.no (se lenke under)

Eksterne lenker:

Sist oppdatert den 21. October 2016 av Christian Lauvrud