Risikovurdering og -håndtering

Undervising om Risikovurdering og -håndtering

ViVo-II: Voldsrisikohåndtering

Her vil det legges ut informasjon om studiet i voldsrisikohåndtering (ViVo-II), som er den andre delen av videreutdanningen i voldsrisikovurdering- og håndtering. Påmelding krever at man har fullført og bestått ViVo-I.

Fengselspsykiatrikurs

Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø (SIFER) inviterer på ny til fordypningskurs i fengselspsykiatri. Alle delkurs foregår på Gaustad sykehus i Oslo.

Videreutdanning i voldsrisikovurdering og -håndtering (ViVo)

Studietilbudet er det eneste i Norge som har behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus. Utdanningen gir til sammen 30 studiepoeng (2 x 15).

MAP – Møte med aggresjonsproblematikk

Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold, og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge.

Risikovurdering og -håndtering

Verktøy for

ERM (Early Recognition Method)

ERM er utviklet for å kunne identifisere og intervenere basert på kunnskap om pasientens forvarsler på voldseskalering.