Risikovurdering og -håndtering

Kalender for Risikovurdering og -håndtering

30. aug 2022 - 30. aug 2022
Gaustad sykehus, Store Auditorium Bygg 4, 2 etg. Sognsvannsveien 21, Oslo
Risikovurdering og -håndtering, Kurs og undervisning
Risikovurdering og -håndtering

Verktøy for

ERM (Early Recognition Method)

ERM er utviklet for å kunne identifisere og intervenere basert på kunnskap om pasientens forvarsler på voldseskalering.

Undervising om Risikovurdering og -håndtering

MAP – Møte med aggresjonsproblematikk

Hensikten med opplæring i MAP er enkel; forhindre vold, og sørge for at pasienter og personale opplever seg trygge.