Ny rapport: Overordnet plan for sikkerhetspsykiatri og domfelte pasienter

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helse Sør-Øst RHF, på vegne av de fire regionale helseforetakene, nå utarbeidet en overordnet plan for sikkerhetspsykiatri og personer med dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Planen gir føringer for bl.a. kapasitet, organisering, struktur, kvalitet og sammenheng i tjenestetilbudet. Medarbeidere fra det sikkerhetspsykiatriske fagmiljøet har vært sentrale i utarbeidelse av rapporten.

Bilde Tuva FellmanDiscovery+
Insider Spesial på Discovery+

Onsdag denne uken ble «Insider Spesial med Tuva Fellman» sendt på TVNorge. Programmet tar opp temaet seksuell interesse for barn, og omtaler blant annet behandlingstilbudet Det finnes hjelp. Episoden er tilgjengelig for stream på Discovery+. Foto: Discovery+

Prof. Douglas Boer mottar ærespris for sitt arbeid under IATSO-konferansen 2023 i Trondheim
Ærespris til Douglas Boer

På årets internasjonale konferanse for behandling av seksuallovbruddsdømte (IATSO 2023) mottok professor Douglas Boer foreningens ærespris.

Vitne i retten
NERS Mini-Webinar

En webinar-rekke med relevante tema for sakkyndige og andre som er interessert i å utvide sin kompetanse innen sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri

Mange fagfolk på konferanse om forebygging av seksuelle overgrep mot barn 

IATSO har i en årrekke hatt konferanser om forebygging av seksuelle overgrep mot barn ved å fokusere på dem som utøver slik atferd. Nå kommer over 400 fagpersoner til Trondheim for å delta på årets IATSO. RVTS Midt har arrangementsansvar, og SIFER er en sentral samarbeidspartner.

Ung mann venter
V-RISK-Y – ny sjekkliste for voldsrisiko blant ungdom

Det finnes omfattende instrumenter for vurdering og håndtering av risiko for vold blant ungdom, men ingen korte sjekklister for umiddelbare vurderinger ved innleggelse eller poliklinisk. V-RISK-Y er utviklet for dette formålet, og for å kunne brukes døgnet rundt hele året og også av uerfarent personale.

Bilde Tromsø colourbox
SIFER-samling 2023

Programmet for fagseminaret i år er nå satt.

Årsrapport Medisinsk kvalitetsregister for seksualovergrepsrelatert problematikk (KvaSO)

Kvalitetsregisteret har publisert sin første årsrapport (2022-2023).

Ny artikkel om «Det finnes hjelp» – et tiltak for å forebygge seksuelle overgrep mot barn er publisert.

Erfaringer fra Oslo Universitetssykehus tilsier at voksne søker hjelp for å unngå å handle på seksuell interesse for barn.