Bilde annonsen B-kurs DRK
Nå kan du melde deg på B-kurs for sakkyndige

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) arrangerer på ny B-kurs for alle som påtar seg oppdrag
som sakkyndig i straffesaker. Kurset består av to deler, totalt seks dager. Søknadsfrist er 21. juni 2021.

Straff av barn

Bok om straff av barn. Ingun Fornes stiller blant annet spørsmål som; Hvorfor skal vi reagere annerledes overfor barn som har begått straffbare handlinger enn overfor voksne? Hvordan er straffen tilpasset at domfelte er et barn?

Bilde demonstrasjon han slo meg aldri på hendene og føttene
Søker forskarar til partnarvald-prosjekt

Fem nye forskarstillingar i storsatsing for å avverge partnarvald. – Det er aldri forska på avverjeplikt i samband med partnarvald i Europa tidlegare, og internasjonalt har det aldri blitt sett i gang eit så stort forskingsprosjekt på liknande tematikk.

Bilde Psychosis
Forverring av psykosesymptomer øker voldsrisiko

Dette og andre resultater er nylig publisert fra Safe pilotprosjektet (2006-16); et samarbeidsprosjekt mellom SIFER Sør-Øst, en regional sikkerhetsavdeling med 10 senger og fire lokale sikkerhetsavdelinger med til sammen 48 senger.

FOSTREN etablert

FOSTREN etablerer et nettverk for forskning på bruk og reduksjon av tvang innen psykisk helsevern i Europa

Bilde Elisabeth Christie Ørke
Disputas: Elisabeth Christie Ørke

1. mars forsvarer Elisabeth Christie Ørke ved SIFER Sør-Øst sin avhandling «Risk for Revictimization of Intimate Partner Violence by Multiple Partners. A Case Control Study» for graden ph.d. Disputasen foregår digitalt.

Biulde research illustrasjon colourbox
Voldelige psykiatriske pasienter er ofte selv voldsofre

Det bekrefter ny forskning fra Sikkerhetsseksjonen ved Psykiatrisk avdeling Blakstad, basert på et samarbeid mellom Vestre Viken og SIFER Sør-Øst. De interessante funnene er nylig publisert i Frontiers in Psychiatry.

Bilde Partnerdrap i Norge - rapport
Partnerdrap i Norge – har feltet endret seg?

Oppdatert forskningsbasert kunnskap om partnerdrap i Norge er et nødvendig bidrag til arbeidet med å forebygge partnerdrap. Les mer og last ned rapporten «Partnerdrap i Norge – endringer over tid?» her.

Bilde organisasjonskart SIFER Sør-Øst
Ny organisering i SIFER Sør-Øst

I SIFER Sør-Øst er det opprettet en egen seksjon for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri som foreløpig går under navnet «Regional seksjon SIFER Helse Sør-Øst». Den nye seksjonen rommer både Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Spesialpoliklinisk enhet (SPE) og Rettspsykiatrisk poliklinikk (REP).