Bilde SIFER-ansatte på SIFER-samling
SIFER-samling 26.-28. september

Etter tre år kunne de fire kompetansesentrene i SIFER-nettverket endelig samles til et felles fagseminar igjen. Dette er et viktig treffpunkt som vi prøver å få til årlig for å styrke samarbeidet i vårt nettverk.

Bilde skjermbilde tidskriftet den norske legeforening
Ytring

Overlege Pia Jorde Løvgren ved SIFER Sør-Øst, og psykologspesialist Pia Therese Wiig, leder ved RSA Dikemark, argumenterer for at tilgangen til helsehjelp må bli bedre for alvorlig syke personer med risiko for voldsutøvelse.

Bilde hotellfasade Clarion hotel the hub med Sikkerhetseminaret-logo
Vil du delta på Sikkerhetsseminaret?

Nå nærmer det seg Sikkerhetsseminaret 2022, som i år arrangeres 19. -20. oktober på Clarion Hotel The Hub i Oslo. Nesten 360 deltagere har allerede meldt seg på, og det er fortsatt mulig å gjøre det samme frem til 1. oktober.

Konferanse om vold og seksuallovbruddsproblematikk

SIFER Nord og RVTS Nord inviterer ansatte i kommuner, kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenester til konferanse i Bodø 22. -23. september. Konferansen handler om samarbeid og hjelpetilbud i møte med mennesker som har begått eller står i fare for å begå voldshandlinger eller seksuallovbrudd.

Bilde av mor og barn
Perinatalkonferanse: Alvorlig vold mot små barn

Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital, Barnevernvakta i Trondheim og Perinatalkomiteen i Trøndelag har gleden av å invitere til fagkonferanse

Bilde skjermdump fra ND
Kronikk

Andelen innsatte i norske fengsler med seksuallovbruddsdom er økende. I denne kronikken i Nordnorsk debatt (ND) diskuterer Dagfinn Sørensen ved SIFER Nord balansegangen mellom straff, forebygging og mulighet for endring hos den som har begått overgrep. «Mye tyder faktisk på at vi er i ferd med å prioritere straff på bekostning av endring».

ATSA-konferansen 2022

26. – 29. oktober arrangerer ATSA sin årlige fagkonferanse, denne gangen i Los Angeles. «The 41st Annual Research and Treatment Conference is the ultimate gathering for professionals at all levels of education and practice who are working towards the prevention of sexual abuse».

Sikkerhetsbygget
Pris for Europas beste psykiatribygg

Vårt nye sikkerhetsbygget på Østmarka i Trondheim har fått en internasjonal pris for å være Europas beste psykiatribygg.

Stilling som stipendiat knyttet til validering av V-RISK-Y

Ved OsloMet er det ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet prosjektet «Violence risk screening of adolescents in Adolescent Acute Psychiatric Wards and Acute Child Welfare Institutions– A multicenter research project». Prosjektet er et samarbeid med SIFER, så stipendiaten vil også bli del av forskningsmiljøet her.