Publisert 4. mars, 2022Nyhet

Utlysning: Postdoc – ULTPEN

Foto: Kriminalomsorgen

ULTPEN utlyser et postdoktorstipendiat på to år. ULTPEN er et forskningsprosjekt i samarbeid med NTNU, KRUS og St. Olav med tittelen «Indefinite preventive detention: The implementation and impact of the ULTimate PENalty in Norway». ULTPEN er finansiert av Norges Forskningsråd.

Stipendiaten vil slutte seg til ULTPEN-forskergruppen for å jobbe med prosjektet: ‘Indefinitive preventive detention: Implementation and impact of the ULTimate PENalty in Norway,’ finansiert av Norges Forskningsråd. De vil jobbe tett sammen med prosjektleder ved ULTPEN, Dr Catherine Appleton, og et lite tverrfaglig forskerteam ved Institutt for psykisk helse ved NTNU. Stillingen er på åremål og løper over to år, fortrinnsvis fra august/september 2022. Forskningsprosjektet gjennomføres i samarbeid med Kriminalomsorgen (KRUS) og Regionalt Kompetansesenteret for sikkerhet-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital.

Hovedmålet med ULTPEN-prosjektet er å ta for seg sentrale forskningsspørsmål rundt straffeformen forvaring.

Prosjektet ivaretas gjennom tre arbeidspakker:

  • Å undersøke de underliggende politiske intensjonene bak forvaring, vurdere praksis og implementering – samt beskrive den historiske utviklingen av særreaksjonene.
  • Å utvikle statistikk som fanger opp egenskaper, mønstre og trender ved alle innsatte dømt til forvaring siden etablering, inkludert data om løslatte.
  • Å gjennomføre dyptgående kvalitative ansikt-til-ansikt-intervjuer med innsatte som soner forvaring i Norge, med oppstart høsten 2022.

Les mer om ULTPEN og utlysningen ved NTNU/IPH