Publisert 5. juni, 2022Nyhet, Sikkerhetspsykiatri

Stilling som stipendiat knyttet til validering av V-RISK-Y

Ved OsloMet (Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for Sykepleie og Helsefremmende arbeid) er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet voldsrisikovurdering og ungdom i akuttinstitusjoner, tilknyttet prosjektet «Violence risk screening of adolescents in Adolescent Acute Psychiatric Wards and Acute Child Welfare Institutions– A multicenter research project». 

Prosjektet er en prospektiv multisenterstudie og har som hovedmål å undersøke den prediktive validiteten til V-RISK-Y (Violence Risk Checklist for Youth), en ny sjekkliste for vurdering av voldsrisiko blant ungdommer i alderen 12-18 år.

John Olav Roaldset og Øyvind Lockertsen er involvert i prosjektet, som er et samarbeid mellom OsloMet og SIFER.

Søknadsfrist: 12. august 2022.

Les hele utlysningsteksten på OsloMet sine nettsider.