Publisert 25. mai, 2020Nyhet

V-RISK-Y: Ny sjekkliste for voldsrisiko blant ungdom

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri ved Oslo universitetssykehus er i ferd med å utprøve en ny voldsrisiko sjekkliste for ungdom 12-18 år. Kompetansesenteret har fra tid til annen fått henvendelser om risikovurderinger av barn og ungdom, og om det finnes egnede instrumenter for dette.  Spesielt i tilknytning til saker med mediefokus. Vi har også erfart at institusjoner innen barne- og ungdomspsykiatri og barnevern både i inn- og utland har tatt i bruk V-RISK-10 til dette formål. V-RISK-10 er som kjent en voldsrisikosjekkliste for voksne.

Det finnes noen instrumenter som er utviklet for risikovurdering og risikohåndtering av barn og unge, men disse er omfattende og tidkrevende og lite egnet til daglig bruk i barne- og ungdomspsykiatrien. For et par år siden ble vi kontaktet av en familievern/ ungdomspsykiatrisk institusjon i USA med spørsmål om å kunne bruke V-RISK-10, og deretter hadde de et ønske om å modifisere et par av leddene for å tilpasse sjekklisten til sin populasjon. Det ble starten på utviklingen av V-RISK-Y (Violence risk screening, Youth), som er basert på V-RISK-10, men modifisert med tanke på aldersgruppen 12-18 år.

I disse dager er det nettopp startet et prosjekt på UPA (Ungdomspsykiatrisk avdeling), BUPA, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Ous, for å undersøke egnetheten av V-RISK-Y. UPA har erfaring med V-RISK-10 og er derfor godt egnet for en slik undersøkelse. Vi er også planleggingsfasen av to andre V-RISK-Y prosjekter, et i Sverige og et i Finland, og håper at disse kan starte til høsten. Det er også planer om å bruke høsten til å undersøke om andre norske barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og enkelte barnevernsinstitusjoner kan ønske å delta i tilsvarende prosjekter med oppstart første halvår 2021.

Om resultatene tilsier det kan dette bety at V-RISK familien, som fra før inneholder V-RISK-10 (for voksne) og V-RISK-POL (for politiet), får et nytt medlem: V-RISK-Y (for ungdom 12-18 år).

Ved spørsmål om V-RISK-Y, kontakt John Olav Roaldset.