Sikkerhetsseminaret


Logo sikkerhetsseminaret


Velkommen til
Sikkerhetsseminaret 2023!
13.-14. september
-Sammensatte utfordringer – sammensatte løsninger


Sikkerhetsseminaret har en lang tradisjon og har som hovedfokus å belyse fagfeltet sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
I 2023 kommer sikkerhetsseminaret til å være i Bergen.

Seminaret blir holdt på Radisson BLU Royal Hotel, Bryggen.

Vi gleder oss til å treffe dere igjen!

Programmet, priser og informasjon om påmelding kommer i midten av mars 2023.Foreløpig program

 Onsdag 13.september
  
09.00 – 10.00 Registrering
10.00 – 10.20Velkommen
10.20 – 11.00Overordnet plan for sikkerhetspsykiatrien og øvrige tiltak for dømte til tvungent psykisk helsevern.
v/Stine Kilden
11.00 – 11.15Pause
11.15 – 12.00Ekspertutvalget om samtykkekompetanse, v/utvalgsmedlem Rune Kroken  
12.00 – 13.00Lunsj
13.00 – 13.45Helsehjelp til personer med alvorlig psykisk lidelse og voldsrisiko, Ukom,
foreleser ikke avklart
13.45 – 14.00Pause
14.00 – 14.45Læringspunkter i 3 ulike tilsynssaker, Helsetilsynet
v/ Jon Ragnar Skotte og Gro Fredheim
15.00 – 15.45Strafferettslig tilregnelighet – rettspraksis etter lovendringen,  v/ Linda Gröning
15.45 – 16.00Pause
16.00 – 16-45Profesjonell omsorg i møte med det ekstreme
v/ Olav Kjellevold Olsen 
  
1900 – 0100Festmiddag

 Torsdag 14.september
  
09.00 – 09.45 Solo terror og ekstremisme, Politiets sikkerhetstjeneste
v/ Siv Sørensen  
09.45 – 10.00Pause
10.00 – 10.45Violent extremism: A primer for mental health professionals, v/ Caroline Logan  
10.45 – 11.00Pause
11.00 – 11.45Skjebne eller patologi: Kultursensitive møter i psykisk helsevern med fokus på psykoselidelsene,
v/ Akiah Astral Ottesen
11.45 – 12.00Pause
12.00 – 12.45Veileder for samarbeid politi og helsevesen, Helsedirektoratet
v/ Vårin Hellevik  
12.45 – 13.00Avslutning og presentasjon av neste års sikkerhetsseminar
13.00 – 14.00Lunsj
  


Kursgodkjenninger

  • Søkes godkjent av Den norske legeforening
  • Søkes godkjent av Norsk psykologforening
  • Søkes godkjent av Norsk sykepleierforbund
  • Søkes godkjent av Fagforbundet
  • Søkes godkjent av Fellesorganisasjonen

Priser

Tidlig påmelding før 18 juni.

Deltakeravgift 2 dager kr. 3 800,-

Deltakeravgift 1 dag  kr. 2 200,-

Full pris etter 19 juni.

Deltakeravgift 2 dager kr. 4 500,-

Deltakeravgift 1 dag  kr. 2 500,-Prisen inkluderer seminar og lunsj i to dager.

Festmiddag og overnatting er ikke inkl. i prisen. 


Festmiddag:

Vi inviterer til festmiddag inludert aperitiff og DJ.
Pris for deltakelse på festmiddagen er kr. 1100,-

Drikke til maten vil ikke være inkludert.


Hotellovernatting


Konferansehotellet vårt er Radisson BLU Royal Hotel, Bryggen og tilbyr selvfølgelig overnatting.

Dette kan bestilles når du melder deg på.

Pris rom/frokost i enkeltrom kr. 2 270,- pr. rom pr. døgn

Pris rom/frokost i dobbeltrom kr. 1 235,-pr. pers. pr. døgn (2 470,- pr. rom)

Radisson BLU Royal Hotel, Bryggen, Bergen