Sikkerhetsseminaret


Sikkerhetsseminaret 2020
For alle som jobber med sikkerhet og personer med psykiske lidelser

Sikkerhetsseminaret 2020 er avlyst.
Dette er på grunn av den pågående Coronakrisen.

Arrangementet er utsatt til 2021.

Klinikk for sikkerhet, Helse Bergen ønsker dere alle alt vel i denne krevende tiden
og håper å se dere alle til neste år.