SikkerhetsseminaretOppsummering


Sikkerhetsseminaret har en lang tradisjon og har som hovedfokus å belyse fagfeltet sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
I 2023 var sikkerhetsseminaret i Bergen.Forelesninger og presentasjoner

Presentasjonene ligger som lenker til titlene til hver forelesning.

Onsdag 13 september

Overordnet plan for sikkerhetspsykiatrien og øvrige tiltak for dømte til tvungent psykisk helsevern, v/Stine Kilden

Ekspertutvalget om samtykkekompetanse, v/utvalgsmedlem Rune Kroken

Helsehjelp til personer med alvorlig psykisk lidelse og voldsrisiko, Ukom, v/ Pål Iden

Tilsynsfunn – læringspunkter og risikoområder avdekket i varsler etter alvorlige hendelser for pasienter dømt til tvungent psykisk helsevern, Helsetilsynet, v/ Jon Ragnar Skotte og  Gro Fredheim.

Skjebne eller patologi: Kultursensitive møter i psykisk helsevern med fokus på psykoselidelsene, v/ Akiah Astral Ottesen

Profesjonell omsorg i møte med det ekstreme, v/ Olav Kjellevold Olsen 


Torsdag 14. september

Soloterrorisme og ekstremisme, Politiets sikkerhetstjeneste v/ Ina Michelsen

Violent extremism: A primer for mental health professionals, (ZIP fil) v/ Caroline Logan

Strafferettslig tilregnelighet – rettspraksis etter lovendringen, v/ Linda Gröning

Revidert rundskriv for samarbeid mellom politi og helsetjenesten – psykisk syke, Helsedirektoratet v/ Vårin HellevikKontaktinformasjon

Mail: jorn.henning.hoyset@helse-bergen.no


Program og arrangementskomite

Jørn Høyset (arrangementansvarlig) ass. klinikkdirektør   

Frøydis Haugan, klinikkdirektør 

Hans Frode, avdelingsoverlege Regional sikkerhetsavdeling 

Bente Baug Grey, seksjonsleder Regional sikkerhetsavdeling  

Agnete Fossbakk, avdelingsoverlege lokal sikkerhet 

Knut Rypdal, seksjonsleder Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri   

Synne Gripsrud, seksjonsleder Lokal sikkerhetsavdeling 

Marthe Kjærstad Halvorsen, seksjonsleder sikkerhetspoliklinikken  

Eli Sture, rådgiver 


Kursgodkjenninger


Priser


Festmiddag:Hotellovernatting


Konferansehotell