SikkerhetsseminaretVelkommen til Sikkerhetsseminaret 2022!

Sikkerhetsseminaret har en lang tradisjon og har som hovedfokus å belyse fagfeltet sikkerhets – fengsels og rettspsykiatri. Etter 2 års pause på grunn av koronapandemien, er vi nå tilbake og kan ønske velkommen til 2 spennende dager med faglig påfyll og nettverksbygging!

Årets slagord, ‘Beslutninger i bevegelse’ henspiller på alle rammebetingelsene vi må forholde oss til innenfor sikkerhetspsykiatri – og hvordan de stadig er i endring. Hvilken betydning har dette for fremtiden til oss som jobber i dette feltet – og ikke minst for de menneskene vi skal behandle?

Samfunnets forventninger påvirker vår kliniske hverdag, og stiller nye krav til oss som fagpersoner. Forventningene kommer både fra fagmiljøer, presse, interesseorganisasjoner og politisk hold, og krever omstillingsevne og fleksibilitet i et allerede krevende fagfelt.

Sikkerhetsseminaret 2022 har som mål å sette fokus på hvordan samfunnsbeslutninger påvirker kliniske beslutningsprosesser og behandlingen av en utsatt pasientgruppe.

Kursgodkjenninger

  • Godkjent av Den norske legeforening med 10 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin og for psykiatri med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
  • Godkjent av Norsk psykologforening som14 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.
  • Godkjent av Norsk sykepleierforbund med 14 timer i henhold til kurstimekravet i godkjenningsordningen for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.
  • Godkjent av Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige med 10 timer for sykepleiere, helsefagarbeidere/omsorgsarbeidere/hjelpepleiere, sosionomer, vernepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, helsesekretærer og øvrig relevante helsepersonellgrupper.
  • Godkjent av Fellesorganisasjonen med 10 timer for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere til klinisk spesialist og ved fornyelse av godkjenning som klinisk spesialist.

Priser

Hele konferansen:
Pris for påmelding før 1. juni er kr 3.800,- 
Pris for påmelding etter 1. juni er kr 4.500,-

Prisen inkluderer seminar og lunsj i to dager.
Festmiddag og overnatting er ikke inkl. i prisen. 

Deler av konferansen:
Pris for påmelding før 1. juni kr 2.200,- pr dag inkl lunsj
Pris for påmelding etter 1. juni er kr 2.500,- pr dag inkl lunsj

Festmiddag og overnatting er ikke inkl. i prisen.

Festmiddag
Festmiddag kl. 19.00 inkl. aperitiff, 3-retters middag og underholdning. Kr 1.000,- 

Drikke til maten ikke inkl.

Hotellovernatting
Clarion Hotel The Hub, Enkeltrom , kr. 1.950,- pr. natt

Meld deg på her:


Clarion Hotel The Hub
Clarion Hotel The Hub