Publisert 3. oktober, 2022Nyhet

SIFER-samling 26.-28. september

Etter tre år kunne de fire kompetansesentrene i SIFER-nettverket endelig samles til et felles fagseminar igjen. I vakre omgivelser i Son fikk vi høre siste nytt om ulike forsknings- og fagutviklingsprosjekter, blant annet MAP, MANREPORT-IPV og FOSTREN. Vi lærte om brukermedvirkning i forskning og innovasjonsmetodikk, og fikk høre om utviklingen innenfor feltene dom til tvungen omsorg og sikkerhetspsykiatri.

Pausene mellom innleggene var også en viktig arena for å knytte tettere kontakt med tanke på fremtidige samarbeidsprosjekter.

Fagseminar i nydelige omgivelser. Foto: Pia Jorde Løvgren.