Publisert 11. april, 2023Nyhet

SELFI – Selvhjelp For Innsatte

SELFI-prosjektet ble først publisert 11.januar 2021 på SIFER.no. Der kan du lese mer om selve prosjektet (https://sifer.no/selvhjelp-for-innsatte-selfi/).

SELFI-gruppa består nå av psykologene Nina Gundersen, Camilla Rasmussen, og Eirin Høegh, men utvides med to nyansettelser til sommeren. Prosjektgruppa er godt i gang med implementering i landets fengsler. I 2022 ble SELFI implementert i fengslene i Nord-Norge, mer spesifikt Tromsø, Vadsø, Bodø og Mosjøen fengsel. Så langt i 2023 er SELFI implementert i Fauske fengsel, og gruppa skal i mai videre til Trondheim fengsel avdeling Nermarka, Leira og Kongensgate, samt Verdal fengsel. 

Målet er nasjonal implementering innen utgangen av 2025, og at alle innsatte skal ha tilgang til SELFI. Per i dag er heftet oversatt til nord-samisk, men det jobbes mot å få det oversatt også til engelsk og arabisk innen utgangen av 2023.

www.SELFI.no er nylig lansert. Hjemmesiden inneholder digitalt materiell (hefter, animasjonsvideoer), og er åpent og tilgjengelig for alle. Hjemmesiden er imidlertid under utvikling, og det tas sikte på nylansering oktober 2023.

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid mellom SIFER Nord, Kriminalomsorgen, fengselsinnsatte, brukerorganisasjonen WayBack, Helsekompetanse og Universitetssykehuset Nord Norge. Det er finansiert gjennom midler fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark og i Nordland, i tillegg via Helse Nord og med prosjektmidler fra Helsedirektoratet.

Det er for øvrig skrevet om SELFI i Avisa Nordlys (29.03.23) og Pingvinavisa (29.03.23, https://www.pingvinavisa.no/vellykket-innforing-av-selvhjelp-for-innsatte/)