Publisert 6. april, 2018

SARA:SV – Spesielle funn i ny artikkel

Forskning på SARA:SV. Ny forskning på partnervold viser hva politiet gjør på åstedet når de rykker ut til alvorlige hendelser i hjemmet

En forskningsrapport fra Solveig Vatnar  – Partnerdrap i Norge 1990- 2012 – viste at i syv av ti partnerdrap var det registrert partnervold før drapet.
Tre av fire gjerningspersoner/offer hadde vært i kontakt med politi, helsevesen og hjelpeapparat før drapet.
I denne rapporten vises det til at i perioden 1990-2014 var det 867 drap i Norge, og 206 av disse ble karakterisert som partnerdrap. I sju av ti partnerdrap var var det registrert vold før drapet. I løpet av de siste årene blir stadig flere anmeldt for vold i nære relasjoner, men to av tre slike anmeldte saker blir henlagt av politiet.

Videre undersøkelser på dette fenomenet, gjennomført av forskningsstipendiat Merete Berg Nesset ved NTNU/SIFER Midt, og nylig publisert i en forskningsartikkel, viser at der volden hadde økt i løpet av de siste fire ukene, grep ikke politiet inn. Selv om nettopp slik vold er en tidlig indikator eller et forvarsel før det skjer et drap.
Hun viser i artikkelen til at politiet griper inn først og fremst når det er synlig vold, når noen har psykiske vansker, når det er rusmisbruk, eller det er barn til stede.

Hun fant at:

  • I tilfeller hvor politiet observerte fysisk vold, ble voldsutøver arrestert
  • Hvis voldsutøver hadde kjente rusproblemer, ble han også arrestert
  • Hvis det var barn til stede ble den voldsutsatte flyttet 
  • Hvis voldsutøver hadde psykiske problemer, ble den voldsutsatte flyttet
  • Og sist; i saker hvor politiet vurderte at det var en eskalering av volden, grep de ikke inn der og da. Voldsutøver ble verken arrestert eller fjernet, og den voldsutsatte ble ikke beskyttet eller flyttet til for eksempel et krisesenter.

– Det synes jeg er et spesielt funn. Det var nesten sånn at der politiet vurderte at det var en eskalering av utøvers voldelige atferd, så kunne det se ut som om det var beskyttende mot arrestasjon. Eller mot å flytte den voldsutsatte, sier Nesset.

Les mer hos NRK

Les mer hos Gemini.no

Se innslag fra MidtNytt

Les forskningsartikkelen her

Sist oppdatert den 6. April 2018 av Christian Lauvrud