Foto av Merete Berg  Nesset

Merete Berg Nesset

Forskningssykepleier

Merete Berg Nesset

Forskningssykepleier

Fast ansatt

Helse Midt-Norge/Nord
St. Olavs Hospital, Divisjon Psykisk Helsevern, avdeling Brøset
Postboks 1803 Lade
7440 Trondheim

Tel: +47 92 43 39 39
merete.b.nesset@ntnu.no, Merete.Berg.Nesset@stolav.no

Fagområde: Sikkerhetspsykiatri / Fengselspsykiatri