Publisert 21. oktober, 2016

Partnerdrapsseminar på Hotel Opera

Den 3. februar 2016 gjennomførte Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst et fag- og forskningsseminar som markerte avslutningen på prosjektet Partnerdrap i Norge 1990 – 2012.

Prosjektet Partnerdrap i Norge 1990 – 2012, en mixed methods studie av risikofaktorer for partnerdrap, er knyttet til Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Vendepunkt 2008 – 2011. I tiltak 34 i denne planen, skulle det iverksettes forskningsprosjekt som belyser drap hvor gjerningsperson var eller hadde vært offerets partner.

Forskningsrapporten med resultatene fra det ferdigstilte prosjektet ble overlevert oppdragsgiver 3. desember 2015.

Flere sentrale internasjonale forskere på fagfeltet bidro. Under kan du laste ned de fleste forelesningene fra seminaret.

Takk til alle som var med og bidro til et vellykket seminar!

Til nedlasting:

Eksterne lenker:

Sist oppdatert den 21. October 2016 av Martin Bjørnstad