Publisert 27. januar, 2023Nyhet

Medisinsk kvalitetsregister for seksualovergrepsrelatert problematikk (KvaSO)

KvaSO er et samtykkebasert kvalitetsregister for pasienter som mottar behandling for seksualovergrepsrelatert problematikk. Registeret er landsdekkende og omfatter behandlingstilbud i Helse Vest, Helse Nord, Helse Midt og Helse Sørøst. Oslo universitetssykehus HF er databehandlingsansvarlig, og registerets daglige leder og administrasjonsrådgiver er ansatt ved Oslo universitetssykehus HF.

Kvalitetsregisterets formål er å samle inn og bruke helseopplysninger som grunnlag for kvalitetsforbedring, planlegging og styring i helsetjenesten.

Ved utgangen av januar 2023 omfatter registeret informasjon om ca. 50 pasienter.

Det første nyhetsbrevet finner du under. Kontakte registeret på kvaso@ous-hf.no for å få tilsendt neste nyhetsbrev.