Publisert 11. desember, 2020Nyhet

Lovendring: Psykotisk tatt ut av lovteksten

Pia Jorde Løvgren ved SIFER Sør-Øst holder på med et doktorgradsprosjekt om vurdering av psykotiske symptomer i rettspsykiatriske vurderinger av utilregnelighet.

I en nylig publisert sak i magasinet Psykisk helse uttrykker hun bekymring for at begrepet «sterkt avvikende sinnstilstand» som har erstattet «psykotisk» ikke er tydelig definert, og at sakkyndige bes om å vurdere den enkeltes virkelighetsforståelse – et begrep som heller ikke er tydelig definert. Det vil kunne være en utfordring for rettssikkerheten.

Saken «Lovendring: Psykotisk tatt ut av lovteksten» kan leses her.