V-RISK-10

Seminar/kurs/møter

DATO: 3. des 2024 - 03. des 2024

STED: Gaustad sykehus, Bygg 4 (Hovedbygget), 2 etg – Store Auditorium. Sognsvannsveien 21, Oslo


Dagskurs i sjekklisten V-RISK-10 – Voldsrisikovurdering.

Tema: Risikovurdering og -håndtering / Screening.
Region: Sør-Øst.  

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus har lenge vært opptatt av allmennpsykiatriens utfordringer med å vurdere og håndtere voldsrisiko i en stor og til dels raskt sirkulerende pasientmengde. Et ledd i dette har vært utviklingen av den korte sjekklisten V-RISK-10. Denne er i nokså utbredt bruk i både døgnbasert og poliklinisk virksomhet, men det er en utfordring å finne ut hvordan den best kan hjelpe den endelige kliniske vurdering, noe som alltid er det viktigste.

Dette kurset vil kun tilbys med fysisk oppmøte, da deler av kurset inneholder gruppearbeid.

Kurset ledes av Overlege, PhD – John Olav Roaldset

Pris kr 750,- inkl. kaffe/te/frukt og enkel lunsj (bagett).

Program for dagen V-risk program

Bindende påmelding innen 25. november 2024.

Ved spørsmål, ta kontakt med Marianne Løkken mail: loekke@ous-hf.no