Kurs «Voldsrisikovurderinger i klinisk praksis»

Risikovurdering

DATO: 1. nov 2022 - 03. nov 2022

STED: Gaustad sykehus, Bygg 10 (Festsalen, 2. etg), Sognsvannsveien 21, Oslo


SIFER Sør-Øst tilbyr et tredagers kurs for alle som gjør voldsrisikovurderinger i arbeid med personer med psykiske lidelser. Kurset omfatter grunnleggende voldsteori, informasjon om juridiske forhold, gruppearbeid og introduksjon av ulike verktøy det i dag finnes kurs for – HCR-20, SAVRY, MAP, ERM, V-RISK  osv.

Kurset passer for alle og avholdes kun med fysisk oppmøte på Gaustad sykehus.

Dette kan være et kurs for deg som synes ViVo kan være for omfattende i første omgang, men som ønsker å lære mer om praktisk håndtering i din daglige arbeidssituasjon.

Praktisk informasjon

Fullt program for alle 3 dagene finnes nedenfor.

Vi vil også søke DNLF og Psykologforeningen om 18 timer valgfri aktivitet.

Prisen vil være kr 1000,- pr. deltager for alle 3 dagene, og det serveres kaffe/te og enkel lunsj.

Kursleder er psykiater Pia Jorde Løvgren. Pia har lang erfaring med vurdering av voldsrisiko og fra rettspsykiatri. Hun har avholdt kurs i voldsrisikovurderinger i flere år.

Påmelding via knappen innen 15. oktober:


Velkommen til tre dager med praktisk opplæring i voldsrisikovurdering!

Relevante verktøy

ARMIDILO

ARMIDILO er et helhetlig risikovurderingsinstrument til bruk for kartlegging og håndtering av voldsrisiko hos personer med læringsvansker og deres miljø

V-RISK-10

V-RISK-10 er en kort screening sjekkliste med 10 ledd som dekker historiske, kliniske og risikohåndteringsvariabler. Klinisk anvending: Screening sjekkliste i akutt- og allmennpsykiatri.

Brøset Violence Checklist

Brøset Violence Checklist (BVC) er en 6-punkts sjekkliste som skal bidra til at helsepersonell lettere kan forutsi voldelig atferd i et kortsiktig perspektiv (de neste 24 timene) og gjennom dette forhindre og forebygge uønsket og farlig atferd.

PATRIARK

PATRIARK er retningslinjer for gjennomføring av strukturerte faglige vurderinger av risiko for æresrelatert vold.

SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth)

Strukturert klinisk risikovurdering av vold hos ungdom.

HCR-20v3

HCR-20 v 3 er anbefales brukt til å gjennomføre strukturerte kliniske risikovurderinger.

V-RISK-POL

Denne sjekklisten er utarbeidet som en hjelp til politiansatte for å vurdere risiko i nær og noe fjernere framtid hos personer som anholdes for vold eller trusler om vold.