ERM skolen – Nivå 2, Videregående kurs – onsdag 16. oktober 2024

DATO: 16. okt 2024 - 16. okt 2024

STED: Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo. Lokalet ligger i Bygg 4 (med spir på taket), 2 etg – Store Auditorium


Målgruppe: Personell som er kjent med metoden og som har erfaring/benyttet ERM i klinisk praksis.

Kursets varighet er 6 timer (09-15) inkludert pauser.

Innhold i opplæringen ERM Nivå 2, videregående kurs:
(det legges opp til drøftinger og erfaringsutveksling under de ulike punktene i opplæringen/programmet)

 • Teoretisk forankring
 • Utvidet kunnskap omkring og relasjonen mellom begrepene: Forvarsler og sårbarhetsfaktorer
 • Hvordan introdusere ERM overfor pasienter som viser skepsis/motstand/ambivalens (kommunikasjonstips og tilnærminger rundt det å formidle metodikken overfor utfordrende case)
 • Hvordan jobbe systematisk med ERM i hverdagen
  • Relasjonelt med pasienten
   • Samarbeidende pasient
   • Uten samarbeid
    • Innsikt, vilje, motivasjon, sykdom
    • Obs endringer og ambivalens
    • Case illustrasjoner og gruppe diskusjoner
  • Kollegaer/team
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Behandlingsnivå
 • Nivåformuleringer – utfordringer knyttet til dette
 • Nyansering av ERM arbeidet i klinikk
  • ERM som planlagt strukturert miljøterapi
  • ERM benyttet som kriterieutløst intervensjon – KUI
  • ERM opp mot
   • Individet (behandling, omsorg)
   • Helsepersonell (fagutøvelse og fagutvikling)
   • System/organisasjon (Beslutningsprosesser, samarbeid)
 • ERM dokumentasjon
 • Implementeringsutfordringer
 • Utvidet teori/kilder/litteratur og forankring, med siste nytt nasjonalt/internasjonalt

Du søker på kursdeltagelse innen 1. september på linken. Om du har fått plass eller ikke/, vil du få beskjed om innen 16. september.

Kursavgiften er kr 500,- som faktureres i etterkant av kurset. Det serveres kaffe/te/vann hele dagen, samt litt frukt, kake og en bagett til lunsj.

Kurset avholdes på Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo. Lokalet ligger i Bygg 4 (med spir på taket), 2 etg – Store Auditorium