ERM I grunnkurs onsdag 23. oktober 2024

Seminar/kurs/møter

DATO: 23. okt 2024 - 23. okt 2024

STED: Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo. Lokalet ligger i Bygg 4 (med spir på taket), 2 etg – Store Auditorium


Kurset gir deltakerne nødvendig kompetanse til å arbeide med Early Recognition Method (ERM).

Målgruppen for ERM skolen er helsepersonell som ønsker opplæring i ERM og som har implementeringsplan for ERM på sin arbeidsplass.

Kursets varighet er 6 timer (09-15) inkludert pauser.

Innhold i grunnopplæring i ERM:

Definisjoner og begrepsavklaringer

 • Definisjoner og begrepsavklaringer
  • Forvarsler, sårbarhetssituasjoner
 • Gjennomgang av ERMs 4 faser:
  • 1. Introdusere ERM til pasienten
  • 2. Etablere ERM til pasienten
  • 3. Klinisk bruk av ERM
  • 4. Overføring til neste omsorgsnivå
 • Case illustrasjoner brukes for å illustere bruk av ERM
 • Gruppearbeid, hvor gruppene jobber med en case illustrasjon
 • Pedagogisk virkemiddel:
  • Forelesning
  • Case illustrasjoner
  • Gruppearbeid
  • Video

Du søker på kursdeltagelse innen 8. september på linken under. Om du har fått plass eller ikke/, vil du få beskjed om innen 23. september.

Kursavgiften er kr 750,- (inkl. manual) som faktureres i etterkant av kurset. Det serveres kaffe/te/vann hele dagen, samt litt frukt, kake og en bagett til lunsj.

Kurset avholdes på Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo. Lokalet ligger i Bygg 4 (med spir på taket), 2. etg – Store Auditorium.