2-dagers grunnkurs: Risikovurdering ved bruk av verktøyet HCR-20 v3

DATO: 26. aug 2024 - 27. aug 2024

STED: Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo, bygg 4 (med spir på taket), Store Aud - 2 etg.


Deltagere på kurset vil få en grunnleggende innføring i strukturert faglig risikovurdering og en opplæring i bruk av HCR-20 V3. Seminaret vil være erfaringsnært og praktisk, og inkludere arbeid med kasus.

Strukturert faglig risikovurdering (Structured Professional Judgment, SPJ) er en metode for voldsrisikovurdering som har stor utbredelse i Norge. Den er brukt ved en rekke sjekklister for vold som Historical Clinical Risk Management-20 versjon 3 (HCR-20 V3), The Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA og kortversjonen SARA-SV), Sexual Violence Risk-20 (SVR-20) og PATRIARK (æresrelatert vold).

Vi vil ta utgangspunkt i brukerveiledningene/retningslinjene for voldsrisiko som er beskrevet i anbefalingene for HCR-20V3 da disse er de sist oppdaterte og kan anvendes for alle verktøyene innenfor SPJ-tradisjonen.

Videre vil deltagere få en grunnleggende innføring i bruk av HCR-20 V3. HCR-20 V3 er det internasjonalt mest anerkjente verktøyet for å kartlegge voldsrisiko blant psykiatriske pasienter. Ved å belyse mulige risikofaktorer i en persons bakgrunn, nåværende og framtidige fungering er HCR-20 et svært nyttig redskap for vedtaksansvarlige og andre klinikere som må forholde seg til mulig voldsrisiko, og håndtering av denne innenfor tilgjengelige ressursrammer.

Kurset er godkjent med 12 timer valgfri aktivitet, både fra Den norske legeforening og Norsk Psykologforening.

Kursledere:     
Overlege og psykiater Pia Løvgren
Forsker Øyvind Lockertsen

26. august 2024 – kl. 10:00 – 16:00

27. august 2024 – kl. 09:00 – 15:00

Egenandel kr 1800,- dekker enkel lunsj (bagett), frukt og kaffe/te/vann, samt HCR-20-manualen. Kurset tilbys kun med fysisk oppmøte.

Oppdatert program kommer senere.

Påmeldingsfrist er 20.august 2024

Ved spørsmål, ta kontakt med Marianne Løkken på e-post: loekke@ous-hf.no